دانلود و تست برنامه ها

ميتوانيد آخرين ورژن برنامه ها را از اين آدرسها دانلود و نصب کنيد:

پردازشگر مکانيک خاک (32 بيتی | 64 بيتی) (ليست تغييرات)   پی سنج (32 بيتی | 64 بيتی) (ليست تغييرات)
     
ارزيابی روانگرايی خاک (ليست تغييرات)   تخمين پارامترهای خاک از SPT (ليست تغييرات)
     
پردازش آزمايش نفوذ مخروط (ليست تغييرات)   تخمين پارامترهای خاک از یکديگر (ليست تغييرات)
محاسبه ضرايب فشارهای جانبی خاک (ليست تغييرات)   تهيه مدل 3 بعدی از سايت (ليست تغييرات)
     
محاسبه ظرفيت باربری شمع (ليست تغييرات)    

» برای دانلود ورژن های قفل سخت افزاری (مدل D) برنامه های "پی سنج" و "پردازشگر مکانيک خاک" لطفاً از لينکهای زير استفاده کنيد:
پردازشگر مکانيک خاک (32 بيتی | 64 بيتی)   پی سنج (32 بيتی | 64 بيتی)

» برای برنامه های "پی سنج" و "پردازشگر مکانيک خاک" لطفاً پيش نياز بانک اطلاعاتی (32 بيتي | 64 بيتي) را ابتدا نصب کنيد.
» سوالی داريد؟ لطفاً با ما تماس بگيريد.

خريد نرم افزارها نحوه فعالسازی نرم افزارها